Tietosuojaseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri

AINA-keittiöiden henkilötietolain (523/99) 3 §:n, 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Mellano Oy
Osoite: Kivistöntie 36, 73100 Lapinlahti
Puhelinnumero: 020 770 7700
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@mellano.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Janne Lehtonen
Puhelinnumero: 050 408 7575
Sähköpostiosoite: janne.lehtonen@mellano.fi

 

Rekisterin nimi

Mellano Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään yrityksen mainonnan, markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin uusasiakashankinnan toteuttamiseksi rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi sekä asiakasviestinnän tarpeisiin.

Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.

 

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

Rekisterinpitäjä kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymispäivämäärä
 • Puhelinnumero
 • Osoite, postinumero, paikkakunta
 • Laskutustiedot
 • Tarjous- ja ostohistoria
 • Chatin tallentamat keskustelut ja muut tiedot

 

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yrityksen yhteyshenkilö
 • Asema/titteli
 • Yrityksen osoite- ja yhteystiedot
 • Yrityksen laskutustiedot
 • Tarjous- ja ostohistoria
 • Chatin tallentamat keskustelut ja muut tiedot

 

Lisäksi AINA-keittiöt käyttää sivustoillaan evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Tietoa evästeistä, evästeiden käytöstä ja evästeiden käytön hallinnasta. Lue lisää evästeistä ja evästekäytänteistä »

Asiakastietoja säilytetään 25 vuotta. Säilytysaika perustuu siihen, että kodin kalusteet uudistetaan 15 – 25 vuoden välein.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Julkiset rekisterit ja/tai rekisteröitävät henkilöt itse.

Markkinointirekisterin tiedot kerätään uutiskirjelistalle rekisteröitymisen tai muun yhteydenpidon, kuten chatbot-keskustelun, alkaessa. Henkilötietoja voidaan kerätä myös muun muassa sosiaalisen median kanavia käyttäen sekä erilaisten markkinointitapahtumien kautta. Rekisteri pidetään pääsääntöisesti yllä manuaalisella päivityksellä.

Asiakastietorekisterin tiedot kirjataan manuaalisesti ja niitä pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

Rekisterinpitäjä pitää tärkeänä, että henkilötiedot ovat koko ajan tasalla, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan hankkia ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä kolmannelle osapuolelle, mikäli liiketoimintaa uudelleenjärjestellään tai myydään.

 

Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolella

Tiedot siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle taloushallinnon toteuttamista varten ja rekisterinpitäjällä on voimassa asianmukaiset tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen siirtoa koskevat sopimusehdot, joiden tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojan toteutuminen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on kulunvalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

Oikeus vaatia poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset syyt säilyttää tietoa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

Leadoo chatbot – käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Hubspot tietosuojaseloste

Tutustu tarkemmin: https://legal.hubspot.com/privacy-policy