Seuraava

AINA-keittiöiden toiminnan hiilijalanjälki

AINA-keittiöiden vastuullisuustavoitteena on ollut selvittää vuoden 2021 koko toiminnan hiilijalanjälki ulkopuolisen puolueettoman laskenta-asiantuntijan toimesta ja luotettavan standardin mukaisesti. Yleisesti ottaen hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.

Mellano Oy, joka valmistaa kaikki AINA-keittiöiden kalusteet, on selvittänyt aiheuttamansa ilmastovaikutuksen laskemalla yrityksensä oman toiminnan hiilijalanjäljen vuodelle 2021. Laskenta on suoritettu GHG-protokollan mukaisesti.

Ensimmäisen laskennan tavoitteena oli luoda selkeä käsitys kaikista päästölähteistä. Tämän jälkeen päästöjen vähennystoimenpiteet osataan kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti.

Hiilijalanjälki on laskettu GHG -protkollan mukaan

Yritysten matka kohti hiilineutraaliutta konkretisoituu koko toiminnan hiilijalanjäljen selvittämisellä luotettavan standardin mukaisesti. Kalustevalmistaja valitsi yhteistyökumppaniksi Green Carbonin. Laskenta on suoritettu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaan. GHG-protokollan mukainen hiilijalanjäljen laskenta antaa tarkan kuvan CO2-päästöjen suuruudesta.

Yrityksen päästölähteet luokitellaan kolmeen eri kategoriaan. Päästölähteitä luokitellaan eri scopeihin, jotta voidaan hahmottaa, mitkä päästöt aiheutuvat suoraan yrityksen omasta toiminnasta ja mitkä hankintaketjusta.

  • Scope 1 käsittää suorat päästöt, esimerkiksi yrityksen oman energiantuotannon tai omien ajoneuvojen käytön.
  • Scope 2 pitää sisällään epäsuorat ostoenergiantuotannon päästöt, kuten yrityksen ostama sähkö- ja lämpöenergia.
  • Scope 3 kattaa muut epäsuorat päästöt, kuten yritysten ostamista raaka-aineista ja palveluista, tai työmatkaliikenteestä aiheutuvat päästöt.

Toiminnan hiilijalanjälki scopettain

Hiilijalanjäljenlaskennan tulokset

Laskennan lopputulos ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka huomioi eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset. Yrityksen hiilijalanjälki määritetään yhtä kalenterivuotta kohden ja kalustevalmistajan hiilijalanjälki laskettiin vuodelle 2021.

1 tonni CO2e päästöjä vastaa ~6798 kilometrin ajoa autolla.* Suomalaisen vuosittaiset keskipäästöt ovat ~10 tonnia CO2e. ** Lähteet: * Liikennefakta 2021, ** Sitra 2018

Hiilijalanjälki oli vuonna 2021 yhteensä 3100,84 t CO2

Liikevaihtoa kohti mitattuna hiilijalanjälki oli 182,40 t CO2e / milj. €.

Työntekijämäärää kohti mitattuna hiilijalanjälki oli noin 28,19 t CO2e / työntekijä.

 

Valitse vaihtoehto